1. Előzmények:
Panel társasház épület egyik legfelső lakása beázik, erre hibajelenségre és megoldási javaslatra vonatkozó szakvélemény készítésére kaptunk megbízást.

2. Szakirodalom:
A tetőfelújítás műszaki szempontból igényes és felelősségteljes feladat. Ezért feltétlen szükséges a felújítás megkezdése előtt szakértői vélemény, illetve szakszerű kiviteli terv és költségvetés elkészítése, hogy a felújítással járó kockázat mérsékelhető legyen. A terveknek nemcsak a kivitelezésnél, hanem az azonos alapokon nyugvó versenyeztetésnél is nagy szerepe van.

Ellenőrizni kell, hogy a hőszigetelő réteg vastagságának megnövelése, a tetőlejtés megnövelése, a páravédelmi réteg beépítésének előírása, a páraszellőzés megnövelése, a tetőösszefolyók cseréje, a falszegélyezések kialakítása, a fallefedések bontása vagy átalakítása szükséges-e.
A tervező részéről nyilatkozat szükséges, hogy a meglévő rétegfelépítés a műszaki és az épületfizikai követelményeket egyaránt tartósan kielégíti.
A födém teherbírása, illetve mechanikai rögzítés esetén a rögzítőelem kihúzóellenállását néhány helyen próbával kell ellenőrizni.
Az esővíz-összefolyók kivitelezése régebben hagyományos horganylemezzel történt. Figyelmet érdemel az összefolyók szakszerű kicserélése és az ejtővezetékbe csatlakoztatása is. Először az ejtővezeték állapotát és esetleges eltömődését kell megvizsgálni. A dugulás elhárítása, a csövek esetleges kicserélése sokszor igencsak komoly gondot és költséget okozhat.

Hogyan újítsunk fel tetőszigetelést?
Az új esővíz-összefolyó beépítésénél különös gondot kell fordítani a tető felületéhez képest körülbelül 1-2 cm mértékű besüllyesztésére és a csatlakozások tömítésére egyaránt.
A beépítés során először is tartósan plasztikus kitt-tömítést kell készíteni az új összefolyó és ejtőcső közötti hézagba, hogy a csapadékvíz-visszatorlódásnál beázás ne keletkezhessen.
Az új összefolyóelemet is tömített módon kell az aljzatához ragasztani. Erre vagy a hegeszthető alátét bitumenes lemez felületét kell lángolvasztással meglágyítani a tapadáshoz, vagy modifikált hideg bitumenragasztót érdemes alkalmazni.

3. Megállapítás (bontás nélküli, feltárás nélküli)
A nem régen elkészült új tető hő- és vízszigetelés készítés során beépített új összefolyó és ejtőcső közötti hézagba nem megfelelő tömítés készült. A felújítás előtt-után régi ejtőcső áteresztőképessége nem került felülvizsgálatra.

Kettő darab lehetséges javítási megoldást állapítottunk meg a beázási hibaforrás megszüntetésére, amit szakvéleményben ismertettünk.

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült